سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان خراسان رضوی:
لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان خراسان رضوی اعلام شد

خبرگزاری فارس: سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان خراسان رضوی از اعلام لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در شهرستا‌ن‌های خراسان رضوی خبر داد.

خبرگزاری فارس: لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان خراسان رضوی اعلام شد

جواد آرین‌منش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار داشت: لیست نهایی جبهه متحد اصولگرایان در برخی شهرستا‌ن‌های خراسان رضوی اعلام شد.

وی افزود: در شهرستان درگز‌ محمدزاده، شهرستان قوچان و فاروج: جوتد رستمی و نصرالله کمالیان، شهرستان چناران و طرقبه: محمددهقان، شهرستان نیشابور و فیروزه: حسین سبحانی‌نیا و  علی مروی،‌ شهرستان سبزوار: غلامرضا بروغنی ـ محمد رضا محسنی‌ثانی ـ  ‌محمد داورزنی، شهرستان گناباد: حسین رجایی، شهرستان تربت حیدریه: محمد علی رضایی، شهرستان خواف و رشتخوار: امیرکلالی و شهرستان کاشمر: رضا اسماعیل‌نیا اعلام شده است.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان خراسان رضوی افزود: در شهرستا‌ن‌های سرخس، فریمان و تربت‌جام هنوز نظر نهایی اعلام نشده است.