33 سال پیش در چنین روزی
تکاپوی جهانی برای نجات نخست وزیر شاه

خبرگزاری فارس: ژاک شیراک شهردار پاریس و رهبر حزب اجتماع برای جمهوری گلیست نیز از رهبر انقلاب خواسته است تا امیرعباس هویدا مورد عفو قرار گیرد.

خبرگزاری فارس: تکاپوی جهانی برای نجات نخست وزیر شاه

رخدادهای 25 اسفند 1357

رهبر انقلاب امروزدستوردادند محاکمات عمال رژیم سابق در دادگاه انقلاب مرکزی متوقف شود و این محاکمات پس از تهیه آئین نامه زیر نظر شورای انقلاب در دولت جریان یابد .

همچنین نمایندگان مسلمانان رومانی بعد از ظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار و گفت و گو کردند .

نزدیک به یک میلیون نفر  از مردم تهران امروز بعد از ظهر در گردهمایی بزرگ حمایت از «جمهوری اسلامی » ، «حجاب و عفاف» و رویکرد انقلابی صدا و سیما شرکت کردند .

امروز تهرانی ها آستین بالا زدند و هر کس در حدود امکانات خود به نظافت کوی و برزن و خیابان ها همت گماشت . 25اسفند از طرف شهرداری تهران روز پاکسازی محیط اعلام شد و جامعه روحانیت تهران نیز بر این تعاون و همکاری تاکید کرده و همراه و همگام با مردم در نظافت شهر تلاش کردند .

درخواست 6نخست وزیر سابق فرانسه از امام برای عفو هویدا از دیگر خبرهای امروز بود ...

دستور امام برای توقف محاکمات در دادگاه انقلاب

رهبر انقلاب دستور دادند محاکمات عمال رژیم سابق در دادگاه انقلاب مرکزی متوقف شود و این محاکمات پس از تهیه آئین نامه زیر نظر شورای انقلاب در دولت جریان یابد .

6 نفر از نخست وزیران سابق فرانسه که با ژنرال دوگل همکاری داشتند طی تلگرامی خطاب به امام خمینی تقاضا کردند ترتیب محاکمه منصفانه امیرعباس هویدا داده شود .کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل ضمن پیامی درخواست کرد که بیدرنگ به اعدام های سریع در ایران پایان داده شود تا امیرعباس هویدا نخست وزیر پیشین شاه از ضمانت های لازم برخوردار شود .
اهم نکات موجود در ابلاغیه مهم امام خمینی عبارت است از:

1- نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجراى احکام درباره جنایتکاران فى الجمله منتفى شده اسـت ، لازم اسـت از ایـن پـس مـحـاکـمـات زیـر نـظر شوراى انقلاب اسلامى و دولت انقلاب اسـلامـى صـورت گـیرد .

2- [ضروری است ] شوراى انقلاب اسلامى آئیـن نامه جدیدى تنظیم و تصویب نماید، از این رو لازم است دادگاه مرکزى تهران از این تـاریـخ تـا تـصویب آئین نامه جدید محاکمات را متوقف کند و دادگاه هاى شهرستان ها به کار بازپرسى و محاکمه ادامه دهند ولى اجراى احکام این دادگاه ها از این پس ‍ موقوف به تایید دادگاه مرکزى خواهد بود که طبق آئین نامه جدید صورت خواهد گرفت.

3- تمامى دادگاه هاى انقلابى بجز رسیدگى به جرائم ضد انـقـلابـى حـق هـیـچ گـونـه دخـالت در امـور دیـگـر از قـبـیـل دزدى و سـایـر امـورى کـه مـوجب حد مى شود را ندارند زیرا دادگاه هاى فوق العاده انـقـلاب اسـلامـى فـقـط مـربـوط بـه رسـیـدگـى بـه امـور ضـد انـقـلابـى در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق مى باشد.»(1)

دیدارهای امام خمینی

نمایندگان مسلمانان رومانی بعد از ظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار و گفت و گو کردند .

تجمع میلیونی در پشتیبانی از «جمهوری اسلامی»

نزدیک به یک میلیون نفر(2) از مردم تهران امروز بعد از ظهر در گردهمایی بزرگ حمایت از «جمهوری اسلامی » ، «حجاب و عفاف» و رویکرد انقلابی صدا و سیما شرکت کردند .

تظاهرات کنندگان شعارهایی در حمایت از حجاب و جمهوری اسلامی سر دادند. اصلی ترین شعار این تجمع شعار نه شرقی ، نه غربی ، جمهوری اسلامی بود .

مردمی که به خیابان ها ریخته بودند در حمایت از رویکرد انقلابی رادیو و تلویزیون و شخص قطب زاده رئیس این سازمان نیز شعار می دادند .(3)

قطب زاده در این مراسم و در جمع هزاران نفر از مردم گفت: از فردا صدا و سیمای انقلاب اسلامی ایران سعی می کند مفاهیم جمهوری اسلامی را روشن کند و افراد دیگری نیز که عقاید دیگری دارند می توانند در صورت مستدل صحبت کردن و علمی و منطقی بودن سخنانشان از این رسانه نظراتشان را با مردم در میان بگذارند .

وی با انتقاد از شیوه خبررسانی خبرنگاران خارجی گفت : این افراد با توجه به این که تنها در اطراف دانشگاه تهران گشت می زنند و با توده های مردم ارتباطی ندارند اخبار نادرست و ضد انقلابی از کشور مخابره می کنند . (4)

در قطعنامه پایانی این تجمع عظیم آمده است : « امت رزمنده و مسلمان ایران فقط به جمهوری اسلامی رای خواهد داد و شیوه های حکومتی غربی و یا شرقی را پذیرا نخواهد شد و نهضت را تا برقراری جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. »

راهپیمایان همچنین حجاب را به مثابه سنگر پیکار و حصار تقوی به تمامی زنان مبارز و انقلاب ایران پیشنهاد کردند . (5)

فاصله گرفتن قطب زاده از ارزش های انقلابی که در آغاز فعالیت بر آن پای می فشرد، باعث شد مردم نیز با او زاویه پیدا کنند به نحوی که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری با کمترین میزای رای شکست را پذیرفت . شکست او در این انتخابات باعث شد قطب زاده زاویه اش را با نظام بیشتر کند تا جایی که در طراحی یک کودتا شرکت کرد و با افشای این طرح وی دستگیر و پس از محاکمه اعدام شد .
پاکسازی تهران به دست مردم

امروز تهرانی ها آستین بالا زدند و هر کس در حدود امکانات خود به نظافت کوی و برزن و خیابان ها همت گماشت . کنار گذاشتن غرور و تفاخر و در پیش گرفتن اخلاق انقلابی که مردم را به یک نوع مدینه فاضله رهنمون می سازد از اهداف این اقدام دسته جمعی در نظافت شهر عنوان شده است . 

گفتنی است امروز از طرف شهرداری تهران روز پاکسازی محیط اعلام شد و جامعه روحانیت تهران نیز بر این تعاون و همکاری تاکید کرده و همراه و همگام با مردم در نظافت شهر تلاش کردند . (6)

 

تکاپوی جهانی برای نجات نخست وزیر شاه

6نفر از نخست وزیران سابق فرانسه که با ژنرال دوگل همکاری داشتند طی تلگرامی خطاب به امام خمینی تقاضا کردند ترتیب محاکمه منصفانه امیرعباس هویدا داده شود . (7)

به گزارش خبرگزاری فرانسه کورت والدهایم دبیرکل سازمان ملل ضمن پیامی درخواست کرد که بیدرنگ به اعدام های سریع در ایران پایان داده شود تا امیرعباس هویدا نخست وزیر پیشین شاه از ضمانت های لازم برخوردار شود .

گفتنی است سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر در دوران صدارت هویدا بارها اعلام کرده بودند که در ایران آزادیخواهان اعدام می شوند و امروز دبیرکل سازمان ملل برای کسی دل می سوزاند که به اذعان خود این سازمان در زمان او صدها نفر بیگناه اعدام شده اند .

ژاک شیراک شهردار پاریس و رهبر حزب اجتماع برای جمهوری گلیست نیز از رهبر انقلاب خواسته است تا امیرعباس هویدا مورد عفو قرار گیرد .(8)

پی نوشت:

1- صحیفه امام ، جلد 6، صفحه  379

2- کیهان ، 26اسفند 1357، صفحه 8

3- حمایت قطب زاده و صدا و سیما از حجاب ، جمهوری اسلامی و نیز اصل قرار دادن مستضعفان و محرومان در این سازمان که بارها در سخنان قطب زاده از روز پیروزی انقلاب بر آنها اصرار و پافشاری شده بود  از دلایل این شعارها و حمایت ها بوده است فاصله گرفتن قطب زاده از این رویکرد باعث شد مردم نیز با او زاویه پیدا کنند به نحوی که در نخستین انتخابات ریاست جمهوری با کمترین میزای رای شکست را پذیرفت . شکست او در این انتخابات باعث شد قطب زاده زاویه اش را با نظام بیشتر کند تا جایی که در طراحی یک کودتا شرکت کرد و با افشای این طرح وی دستگیر و پس از محاکمه اعدام شد .

4- اطلاعات ، 26اسفند 1357، صفحه 8

5- اطلاعات ، 26اسفند 1357، صفحه 8

6- اطلاعات ، 26اسفند 1357، صفحه 1

7- کیهان ، 26اسفند 1357، صفحه 8

8- اطلاعات ، 26اسفند 1357، صفحه 8، پس از بازداشت امیر عباس هویدا توسط فرمانداری نظامی تهران در دوران نخست وزیری ارتشبد ازهاری عده ای از وابستگان کانونهای مرتبط با امپریالیسم و صهیونیسم گردهم آمدند و کوشش برای آزادی هویدا را  آغاز کردند . این گروه نام «انجمن دوستداران امیرعباس هویدا» را بر خود گذاشته بودند . اعضای این انجمن تا زمانی که رژیم پهلوی پابرجا بود بازداشت هویدا را چندان جدی نمی گرفتند و آن را برنامه ای نمایشی برای فریب افکار عمومی داخل کشور ارزیابی می کردند و می دانستند در صورت اقتدار این رژیم هویدا آسیب جدی نخواهد دید و او پس از حل بحران و فروکش کردن فشار افکار عمومی با عزت و احترام به قدرت بازخواهد گشت . در جریان حمایت از هویدا و تهییج افکار عمومی به سود او افراد مختلفی در تلاش و تکاپو بودند . افرادی که ظاهرا از افق های فکری گوناگون می آمدند اما همگی آنها در یک نقطه اشتراک داشتند و آن وابستگی به کانونهای استعماری بود . دوستان هویدا وقتی فروپاشی رژیم پهلوی و انقراض نظام شاهنشاهی ایران را مشاهده کردند بشدت بر تکاپوی خویش افزودند و کوشیدند تا با ایجاد فشار بر نظام نوپای اسلامی ایران و به هر طریق ممکن موجبات رهایی هویدا را فراهم آورند . نامه نخست وزیران سابق فرانسه به امام خمینی و تقاضای مجازات عادلانه هویدا در این راستا ارزیابی می شود ، خواسته نهایی این افراد آزادی هویدا بود . (رک نیمه پنهان ، سیمای کارگزاران فرهنگ و سیاست ، جلد 14، انتشارات کیهان ، چاپ پنجم ، تیر 1387، صفحه 315)

انتهای متن/