رییس فائو :
افزایش تولید کشاورزی بهترین راهکار مقابله با گرسنگی است

خبرگزاری فارس: دبیرکل سازمان خوار و بار ملل متحد فائو تاکید کرد: برای مقابله با افزایش قیمت مواد غذایی و مبارزه با گرسنگی در جهان باید تولیدات کشاورزی ، افزایش یابد .

خبرگزاری فارس: افزایش تولید کشاورزی بهترین راهکار مقابله با گرسنگی است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرانس پرس، دبیرکل فائو در نشست منطقه‌ای این سازمان در ویتنام تصریح کرد، در حوزه آسیایی اقیانوس آرام بیش از 60  درصد از مردم گرسنه ، سکونت دارند .

بر اساس این گزارش، رئیس فائو همچنین گفت: اگر جهان می خواهد با مساله گرسنگی به نحوی مطلوب مقابله کند ، باید به افزایش مداوم تولیدات کشاورزی و برقراری سیستم عادلانه تر و جهان شمول در توزیع مواد غذایی توجه کند.

وی افزود: از هم اکنون باید اطمینان حاصل شود که برای جمعیت جهان که تا سال  2050 میلادی یک میلیارد نفر دیگر به آن اضافه خواهد شد، غذای کافی وجود دارد.

انتهای پیام /