/تازه‌های نشر/
اسماعیلیان آقاخانی

خبرگزاری فارس: کتاب «اسماعیلیان آقاخانی» نوشته سید محسن موسوی گرمارودی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

خبرگزاری فارس: اسماعیلیان آقاخانی

این کتاب شامل بخش‌هایی چون پیدایش اسماعلیه، آقاخان‌ها، آقاخان اول، آقاخان دوم، آقاخان سوم، بیگم آقاخان، علیخان،‌آقاخان چهارم- امام حاضر اسماعیلیان نزاری قاسم شاهی است و به بررسی تاریخ معاصر این فرقه به همراه حواشی زندگی آنان می‌پردازد.

در مقدمه کتاب می‌خوانیم:

در ایران وقتی سخن از تاریخ اسماعیلیه است، ناخودآگاه ذهن‌ها به سمت الموت و حسن صباح کشیده می‌شود. شاید به همین دلیل، اکثر آثار نوشته شده در مورد اسماعیلیان در رابطه با پیدایش اسماعیلیه و سقوط الموت است و کمتر اثری از دوره‌های بعد سخن گفته است.

در منابع قدیمی تقریبا همه فتح‌الموت را پایان داستان اسماعیلیه می‌دانستند، اما بیش از نیم قرن پیش پروفسور ایوانف سرگذشت اسماعیلیان پس از دوره الموت را پیگیری کرد و این رشته را تا آقاخان‌ها متصل نمود. البته عده‌ای تحقیقات ایوانف را به دلیل آنکه تحت حمایت آقاخان سوم انجام می‌شد، بی‌طرفانه ندانسته و مورد تردید قرار دادند و چون در دوره‌هایی از تاریخ اسماعیلیان بعد از الموت، جز اسامی امامان اسماعیلی هیچ شرحی از زندگی آنان وجود ندارد، در وجود آن‌ها تشکیک کرده‌اند.

به هر حال تناقضات بسیار و سوال‌های زیادی هست که باید مورد تحقیق قرار گیرند. حتی فریا استارک (نویسنده انگلیسی سفرنامه الموت، لرستان و ایلام)‌ که همراه کربلایی عزیزی رضایی گرمارودی به الموت سفر کرده بود وقتی ارتباط آقاخان سوم با اسماعیلیه الموت را شنید، چنان متعجب شد که به سراغ اسناد محرمانه انگلیس در اداره هند رفت.

انتشارات امیرکبیر این کتاب را در 343 مصور با قیمت 8600 تومان منتشر کرده است.